Boris Ivan, rodák z Popradu, začal jeho kariéru ako inak v Londýne a to v hoteli Soho ako barman. Počas jeho nasledujúcich mesiacoch pôsobenia naspäť doma na Slovensku a v Čechách, sa zúčastnil projektu Slovenský Olympíjsky Dom Beijing 2008.

Po návrate do Londýna a riadení barov ako Hush, Sky Lounge and Galvin at Windows, pomáhal s organizovaním Olympíjskeho domu v Londýne 2012. 

V roku 2016 a troch rokoch riadenia baru v Galvin at Windows vzal ponuku od Gonzalez Byass na pozíciu International Brand Ambassador, na ktorej pôsobí doteraz.

Borisa ťažko nájdete na jednom mieste, nakoľko cestuje po celom svete, ale na nás si našiel čas a uvidíme sa s ním už 6. Septembra!