Ľuboša Rácza veľmi predstavovať nemusíme!

Okrem toho, že je zakladateľ Barkultur brandu je aj majiteľom a šéfbarmanom baru Záhir v Nitre, ktorý už získal niekoľko ocenení od svojho otvorenia.

Ale ak by niekto zabudol, čo doma máme tu je pár informácií navyše.

Po vyštudovaní hotelovej školy v Piešťanoch a nasledovnej 27-ročnej praxi v gastronómii, 20-ročnej praxi v barových prevádzkach napr. aj v Mníchove a v Zurichu sa od roku 2002 na Slovensku, stal zakladateľom a spolumajiteľom jedného z prvých barov Paladium bar & restaurant a taktiež založil prvý barový blog v Československu.

Ľuboš sa aktívne zapája do barového diania doma na Slovensku a právom mu patrí takzvané otcovstvo nášho slovenského bartendingu.

Príďte už 6. septembra, kde zapolemizuje o histórii a súčasnosti našej slovenskej barovej scény.