Slovak Bar Show

Slovak Bar Show je jedinou akciou svojho druhu na Slovensku a zameriava sa najmä na profesionálov. Návštevníci budú mať príležitosť zúčastniť sa rôznych seminárov, workshopov a stretnúť sa s najlepšími domácimi a významnými svetovými barmanmi. V novodobej mixológii ide predovšetkým o komplexný zážitok. Zážitok z toho s kým strávim túto chvíľu, z prostredia, z chuťových kombinácií a variácii nápojov, zo servisu, ktorý by mal byť podaný. Sme svedkami toho, ako sa každoročne otvárajú nové a nové bary, ktoré vytvárajú zdravé konkurenčné prostredie a posúvajú celú slovenskú barovú scénu míľovými krokmi vpred a nebojíme sa tvrdiť, že dobiehame svet. Posledná vec, ktorá tomu chýba, je show mapujúca najnovšie trendy a smery v mixológii a barovom svete, ktorá by zjednocovala celú barovú kultúru u nás. Show, v ktorej profesionáli predvedú svoje schopnosti  a vedomosti, výrobcovia a distribútori odprezentujú odbornej verejnosti svoje produktové portfolio a novinky, ktoré prichádzajú na náš trh. A práve to je podnet pre vznik takejto udalosti akou je Slovak Bar Show 2019.